Menu
EN | SK

Prípadová štúdia eKasa Oxyrion

Ako sme pre Oxyrion vytvorili pokladničný systém na mieru

eKasa Oxyrion

Čo je Oxyrion?

Navštíviť web

V prípadovej štúdii sa dozviete

 • Ako sme vytvorili pokladničný systém na mieru,
 • z akých fáz sa skladal vývoj,
 • a aké výhody klientovi riešenie prináša.

Prečo si klient vyžiadal pokladňu na mieru?

Od júla 2019 majú firmy povinnosť využívať na svojich prevádzkach online registračnú pokladnicu, teda eKasu. V súčasnosti je preto na trhu dostupných viacero hotových softvérových riešení, ktoré umožňujú predaj služieb a tovarov v súlade so zákonom. Vlastný bezplatný softvér dokonca poskytuje podnikateľom aj priamo Finančná správa Slovenskej republiky.

A hoci tieto riešenia môžu byť pre niektorých podnikateľov vyhovujúce, častokrát disponujú len základnými nástrojmi potrebnými na nablokovanie a zaplatenie tovaru či služby. Personalizácia prostredia aplikácie alebo jej doplnenie o ďalšie funkcionality býva finančne nákladná, prípadne nie je dostupná vôbec.

S týmto obmedzením sa stretol aj náš zákazník, spoločnosť Dejmark, pre ktorého vyvíjame aplikácie Oxyrion. Keďže sa zaoberá napríklad aj predajom farieb, ktoré je často potrebné miešať na mieru podľa požiadaviek zákazníkov, základné funkcie pokladne mu jednoducho nestačili a ich doprogramovanie by si vyžiadalo priveľa času i prostriedkov. Rozhodol sa preto investovať do vlastného riešenia a oslovil nás so žiadosťou vytvorenia eKasy na mieru.

Jeho hlavnou požiadavkou bolo navrhnúť a naprogramovať pokladničný systém, ktorý bude priamo prepojený s ostatnými aplikáciami Oxyrion. Riešenie malo byť zároveň čo najviac personalizované, s rozšírenou možnosťou úprav. Doplnkovou požiadavkou bol návrh jednoduchého a intuitívneho prístupu a ovládania.

Konečným cieľom teda bolo vytvoriť produkt, ktorý v maximálnej miere vyhovuje sektoru, kde pôsobia kamenné pobočky s farbami Dejmark.

Ako sa eKasa vytvára?

Ako pri každom vývoji, aj v tomto prípade bolo našim zámerom vytvoriť produkt, ktorý bude zákazníkovi vyhovovať vo všetkých smeroch. Pred samotným návrhom riešenia preto prebehla s klientom rozsiahla diskusia, kde boli tímu komunikované jeho očakávania a požiadavky. Na základe nej boli vývojári schopní vytvoriť dôslednú špecifikáciu všetkých funkcií, ktorými by toto riešenie malo disponovať. Rovnako dokázali definovať, ako má nová pokladňa komunikovať s ďalšími aplikáciami Oxyrion, napríklad katalógom produktov či databázou existujúcich zákazníkov.

Následný výber technológií bol plne v kompetencii vývojárskeho tímu - jedinou požiadavkou bolo, aby bol systém rýchly, spoľahlivý a moderný. Po analýze dostupných možností, aj s ohľadom na už existujúce riešenia, sa ako najlepšia voľba ukázalo využite Android platformy. Pre API bol zvolený node.js, pretože sú na ňom postavené všetky ďalšie API aplikácie Oxyrion. Identický výber technológií navyše zabezpečí aj maximálnu kompatibilitu a rýchlu komunikáciu.

Samotná implementácia sa začala prípravou prototypu, ktorý bol v spolupráci so zákazníkom postupne prepracovaný do najmenších detailov. Po dosiahnutí tohto výsledku pokračoval vývoj “ostrej verzie” aplikácie. Ten bol rozdelený do troch krokov:

 • vývoj samostatnej Android aplikácie,
 • vytvorenie API postaveného na node.js,
 • príprava Java knižnice pre komunikáciu s platobným terminálom.
img

Samotný platobný terminál nebolo potrebné zabezpečovať, pretože ho pre klienta spravuje externá spoločnosť. Tá zároveň poskytuje aj komunikačný protokol potrebný pre jeho spojenie s pokladňou.

Ako funguje Android aplikácia

Aplikáciu, v ktorej správa eKasy prebieha, sme vytvárali so zreteľom na primárneho cieľového používateľa - pracovníkov predajne. Chceli sme im ponúknuť riešenie, ktoré sa naučia rýchlo ovládať a zároveň zefektívni ich prácu. Pri vývoji sme však nesmeli zabúdať ani na bezpečnosť a potreby vedenia, ako sledovanie štatistík alebo správu používateľov. Konečné riešenie preto disponuje viacerými funkciami:

Automatizovaný priebeh účtovného dňa
img

Pre zjednodušenie práce zamestnancov je v pokladni nastavený automatizovaný priebeh účtovného dňa - od ranného vkladu, cez priebežné uzávierky až po koniec dňa a dennú uzávierku. Kroky pre vykonanie jednotlivých úkonov sú pritom veľmi jednoduché, čo ocenili všetci pracovníci predajní.

Účtovanie produktov s prístupom do databázy
img

Účtovanie produktov pri predaji prebieha štandardne - buď klasicky skenerom, alebo vyhľadaním produktu z databázy. Pokladňa je navyše priamo prepojená s eshopom Oxyrion, preto dokáže pracovať aj s online produktovým katalógom. Pri naskenovaní produktu tak dokáže zamestnancom zobraziť všetky dáta, ktoré potrebuje obsluha zákazníkom pri predaji farieb posunúť - na aké materiály je náter najvhodnejší, ako sa mieša či riedi a pod. Tieto údaje navyše pomáhajú pracovníkom predajní pomôcť nakupujúcim s výberom tovaru a odporučiť im najvhodnejšie produkty podľa ich potrieb.

Tónovanie farieb
img

Súčasťou eKasy je tiež funkcia na tónovanie farieb. Tá dokáže na základe požadovanej finálnej farby identifikovať, aké farebné odtiene a v akých množstvách je potrebné zmiešať. Zároveň určí aj cenu týchto čiastkových farieb a konečnú cenu namiešaného produktu.

Zľavy

Doplnkovou funkcionalitou je rozšírený systém zliav. Ten zahŕňa vlastné zľavy dostupné len na vybranej predajni, zľavy prislúchajúce priamo zákazníkovi, ktoré je možné aktivovať po jeho prihlásení, aj aktuálne prebiehajúce kampane platné pre všetky pobočky. Informácia o zľave sa po naúčtovaní prenáša aj do účtovného systému, vďaka čomu má klient prehľad o využívaní zliav a dokáže tak vyhodnotiť ich efektívnosť.

Prihlásenie a spätná kontrola

Z dôvodu bezpečnosti je systém ošetrený tzv. dvojstupňovým prihlásením:

 • Prvé prihlásenie je štandardne vykonávané na začiatku dňa. Do systému sa pri ňom prihlasuje zamestnanec, ktorý predajňu otvára, prostredníctvom údajov unikátnych pre každú prevádzku.
 • Druhým prihlásením je overenie práve účtujúceho pracovníka pokladne pomocou čiarového kódu. Pokladník je z dôvodu bezpečnosti prihlásený iba počas jeho prítomnosti pri pokladni a po nastavenom čase neaktivity ho systém odhlási. Vďaka tomu je možné jasne identifikovať jednotlivé transakcie a priradiť ich zodpovednému zamestnancovi.

Pokladňa má zároveň k dispozícii viaceré užitočné funkcie, ako históriu nákupov či možnosť stornovania transakcií. Ich využitie ocenia pracovníci najmä pri potrebne spätnej kontroly nákupov, riešenia chyby či vrátenia zakúpeného tovaru.

Autentifikácia pomocou API

Spoločnosť Dejmark využíva na správu svojho podnikania ERP systém Microsoft Navision, v ktorom má uložené aj všetky informácie týkajúce sa účtovníctva. Bolo preto nevyhnutné zabezpečiť bezchybnú komunikáciu medzi eKasou a ERP, aby bol každý nákup zaznamenaný presne a čo najskôr. Na tento účel sme naprogramovali API, ktoré zabezpečuje prakticky okamžitý prenos údajov medzi týmito dvoma systémami.

Klient vďaka tomu môže sledovať tok financií nielen v eKase, ale aj priamo v prostredí Navision. Navyše, aby nedošlo k zbytočnému navýšeniu prenosu dát, cez systém sa posielajú len tie informácie, ktoré pokladňa aktuálne potrebuje. Pre zabezpečenie čo najjednoduchšej údržby je API naprogramované ako samostatná aplikácia.

Knižnica potrebná na komunikáciu s terminálom

Pri platbe musí okrem prenosu dát medzi eKasou, ERP a aplikáciami Oxyrion zároveň prebiehať aj komunikácia s fyzickým platobným terminálom. Táto komunikácia prebieha prostredníctvom protokolu TCP/IP, ktorý poskytuje správca terminálov, a cez našu vlastnú knižnicu akcií.

Úlohou knižnice je previesť dáta z pokladnice do formy príkazov, ktoré platobný terminál dokáže správne interpretovať. V podstate ide o preklad požiadaviek z jazyka Java, používaného v eKase, do jednoduchšej formy, ktorú terminál dokáže jednoducho spracovať.

Napríklad, pri akcii SALE požadujeme z terminálu informácie o tom, aké produkty sa zákupili, aká je ich cena, aká bola výška zľavy, aký typ platby zákazník využil, kto nákup nablokoval a pod. Knižnica si tieto požiadavky prečíta a vytvorí z nich reťazec príkazov, ktoré odošle do terminálu. Terminál následne vykoná svoje základné funkcie (vytlačí doklad pre zamestnanca a zákazníka, odošle o tom údaj do finančnej správy a pod.), a zároveň pošle požadované informácie aj do eKasy. Takýmto spôsobom sú vytvorené všetky používané funkcie (vklad, výber, denná uzávierka, priebežná uzávierka, storno a i.).

Žiadna informácia sa teda nestratí a zákazník má na všetkých miestach zaznamenané identické a správne údaje.

img

Aké ďalšie výhody prináša vlastný pokladničný systém?

 • Nová pokladňa Oxyrion beží na pokladničnom zariadení s integrovaným dotykovým displejom a tlačiarňou, čo zabezpečuje jednoduchú obsluhu a rýchlejšie vybavenie transakcií.
 • Aplikáciu je možné spustiť na akomkoľvek Android zariadení.
 • Systém disponuje tzv. rozšírenou administráciou dostupnou v rámci ostatných aplikácií Oxyrion. Tá zahŕňa napríklad vytváranie predajní a pokladníkov, nastavenia, dodatočné synchronizácie v prípade výpadkov, prehľady a štatistiky.
 • Systém je navrhnutý tak, aby bolo možné jeho chod a prípadné problémy vyriešiť aj na diaľku.

Čo všetko klient získal vďaka vlastnej pokladni?

 • 100% prispôsobenie aplikácie podľa svojich potrieb
 • Možnosť riešenie ďalej vyvíjať a rozširovať o nové funkcie
 • Prepojenie s ostatnými aplikáciami Oxyrion
 • Vždy aktuálne dáta
 • Konkurenčnú výhodu

Technologické zhrnutie

Najdôležitejšie zapracované moduly
 • Storno dokladov
 • História dokladov
 • Štatistiky nákupov
 • Zľavy a zľavové kódy
 • Kalkulačka zloženia a cien tónovaných farieb
Použité technológie
 • Node.js
 • MongoDB
 • Android (Java)
Čo nás v rámci spolupráce čaká?
 • Rozšírenie pokladničného systému do predajní v Českej republike.
 • Možnosť vystavenia dodacieho listu a faktúry.
 • Platby eshopových objednávok.

Ako sme pomohli nášmu zákazníkovi?

Zavedením eKasy na našich predajniach xFarby sme zjednodušili proces účtovania dokladov na minimum. Naši zamestnanci si pokladňu hneď od prvého momentu obľúbili, pretože je jednoduchá, intuitívna, prehľadná a ponúka funkcionality, ktoré nám programátori „ušili na mieru“. Keďže je eKasa prepojená s databázovým serverom API, vo veľmi krátkom čase vieme zákazníkovi ponúknuť potrebné informácie o produktoch, odtieňoch, cene, skladových zásobách a prebiehajúcich kampaniach, bez nutnosti použitia iných zariadení alebo katalógov. Riešenie si pochvaľujú aj samotný zákazníci, pretože sa dostanú k požadovanej informácii hneď. Navyše im eKasa ponúka aj možnosť jednoduchej registrácie, po ktorej ihneď získajú zľavy na nákup a iné benefity. Nezabudli sme ale ani na podnikateľov a majstrov, pre ktorých plánujeme implementovať do eKasy možnosť vystavenia dodacieho listu či faktúry alebo platbu eshopových objednávok.

Doplnením týchto všetkých funkcionalít sa z eKasy stane komplexný produkt, ktorý nám uľahčí prácu a nahradí viaceré existujúce systémy. Vyzdvihnúť musíme aj prácu a kreativitu programátorov spoločnosti bart.sk, ktorí veľkou mierou prispeli k jej efektívnemu vývoju.

Martin Marek
Martin Marek
Manažér pre IT a technické oddelenie

Spoluprácu s firmou bart.sk hodnotím veľmi pozitívne. Spoločne sa nám podarilo rozbehnúť eshopy www.xfarby.sk a www.xfarby.cz. Ich tím vývojárov je skúsený, poradil si s mnohými komplikovanými výzvami a priniesol do projektu vlastné a efektívne riešenia. Veľmi oceňujem systém komunikácie, prehľadnej správy požiadaviek a dodržiavanie termínov. Verím, že ďalšia spolupráca prinesie mnoho ďalších inovácií a efektívnych riešení, ktoré uľahčia zákazníkom nákup na našom eshope.

Terézia Sopková
Terézia Sopková
Správa e-commerce, asistentka digitálneho marketingu
Páči sa Vám ako rozvíjame Oxyrion? Kontaktujte nás
Napíšte nám 👋
👍 Úspešne odoslané Správa bola úšpešne odoslaná. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
😞 Ops! Nastala chyba Správu sa nepodarilo odoslať. Skúste to neskôr.
Načítavanie...