Menu
EN | SK

Weby, aplikácie a eshopy na mieru

Chcete digitalizovať svoje podnikanie alebo máte víziu pre nový projekt v online prostredí, ktorý zlepší život vám, vašim zamestnancom či zákazníkom? Pomôžeme vám zmeniť nápad na realitu.

Marek
Začnite diskusiu o vašom projekte
s Marekom Bartom, CEO bart.sk
Mám záujem →
Ikonka

Tvorba eshopu na mieru

Rozšírte svoj predaj do online sveta. Vytvoríme pre vás efektívnu ecommerce platformu prispôsobenú špecifickým potrebám vášho B2B a B2C podnikania. Zároveň sa postaráme o plynulé prepojenie s administračným systémom a spoľahlivú integráciu s externými službami.

Viac informácií

Mám záujem
Thumbnail
Ikonka

Vývoj webových aplikácií

Váš nápad premeníme na fungujúci softvér, online službu či webovú aplikáciu. Navrhneme riešenie, ktoré bude zodpovedať aktuálnym trendom na trhu, prispôsobíme ho unikátnym potrebám vašej cieľovej skupiny a spoločne sa budeme podieľať na jeho ďalšom raste.

Mám záujem
Thumbnail
Ikonka

Optimalizácia existujúceho riešenia

Nie ste spokojní so svojím aktuálnym digitálnym produktom? Zverte ho do našich rúk. Riešenie podrobíme dôkladnej analýze, optimalizujeme jeho slabé miesta, a budeme ho ďalej rozvíjať s ohľadom na konkrétne ciele vášho podnikania.

Mám záujem
Thumbnail

Od nápadu k produktu

Ikonka

1. Analýza vašich cieľov, cieľových skupín a požiadaviek

Dôkladne preštudujeme možnosti trhu a konkurenciu. Následne si určíme, aké sú vaše priority a čo od projektu očakávate.

Ikonka

2. Príprava detailného zadania a plánovanie vývoja

Pripravíme používateľské scenáre a spíšeme zoznam požadovaných funkcionalít. Navrhneme zoznam priorít tak, aby ste mali v čo najkratšom možnom čase k dispozícii funkčný produkt.

Ikonka

3. Dizajn a programovanie funkčnej časti

Vyvíjame postupne, podľa dôležitosti. Sústreďujeme sa na vytvorenie funkčných celkov a do vývoja zahŕňame dizajn aj testovanie. Výsledok vám odprezentujeme v podobe dema.

Ikonka

4. Sprístupnenie produktu verejnosti

Po dokončení prvej verzie projekt otestujeme, nasadíme do produkcie, sledujeme jeho fungovanie a zbierame spätnú väzbu od reálnych používateľov.

Ikonka

5. Optimalizačná fáza

Navrhujeme vylepšenia a komunikujeme s vami o prípadných úpravách či zmenách. Robíme všetko preto, aby bol produkt stále aktuálny, efektívny, bezpečný a atraktívny pre cieľovú skupinu.

Inovatívne postupy pre váš rast

Ikonka

Agilné princípy

Riadiť sa princípmi agilného vývoja nie je len o dodržiavaní pravidiel. Byť agilný pre nás znamená flexibilne reagovať na zmeny, transparentne komunikovať a neustále sa zlepšovať.

Ikonka

Monitoring aplikácií

Váš softvér je u nás pod neustálym dohľadom. Preferujeme proaktívny prístup k monitoringu, vďaka čomu sme schopní včas identifikovať potenciálne problémy a zabezpečiť nepretržitú prevádzku.

Ikonka

Automatizovaný testing

Každá časť nášho riešenia podlieha dôkladnému testovaniu. Programujeme automatizované testy, ktoré spoľahlivo preverujú vyvinuté funkcionality podľa rôznych používateľských scenárov.

Ikonka

CI/CD procesy

Vývoj a dodanie softvéru optimalizujeme podľa princípov CI/CD. Tie nám umožňujú dosiahnuť vyššiu efektivitu v procese tvorby aplikácií a zároveň zlepšujú rýchlosť a spoľahlivosť nasadenia nových funkcií a vylepšení.

Ikonka

Strategické rozhodovanie

Rozhodujeme sa na základe dát. Pracujeme s pokročilými nástrojmi dátovej analytiky a business intelligence, ktoré nám umožňujú identifikovať vhodné príležitosti pre rast vášho podnikania.

Ikonka

AI inovácie

Umelú inteligenciu nevnímame len ako nástroj, ale ako nekonečný zdroj inovácií. Poskytujeme celý rad AI riešení, ktoré optimalizujú procesy, personalizujú zákaznícku skúsenosť a posilňujú vašu konkurenčnú výhodu.

Zaujali vás naše služby? Kontaktujte nás. Mám záujem
Napíšte nám 👋
👍 Úspešne odoslané Správa bola úšpešne odoslaná. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
😞 Ops! Nastala chyba Správu sa nepodarilo odoslať. Skúste to neskôr.
Načítavanie...