Zloženie projektového tímu

Product owner:
Táto rola je obsadená osobou u Vás alebo na strane bart.sk. Je výhodou ak je produkt owner niekto u nás. V rámci nášho tímu sa následne voči svojim kolegom správa ako zákazník a obhajuje Vaše záujmy. Definuje za Vás detailné požiadavky. Kladie správne otázky na zistenie detailov, spracúva analýzu, zvoláva stretnutia a pracuje na tvorbe používateľských scenárov. Spoločne s Vami stanovuje priority pre programovanie. Táto osoba pozná produkt detailne a vie ho v jednotlivých fázach testovať, prichádzať s nápadmi na rozšírenie a produkt vylepšovať. Komunikuje s kontaktnou osobou u Vás. Ak máte skúsenosti s vývojom náročnejších projektov môžete túto rolu zabezpečiť na svojej strane. Product owner v závislosti od charakteru projektu môže byť zároveň projektovým manažérom.

Scrum master:
Rola zameraná na fungovanie tímu a plánovanie. Scrum Master pomáha identifikovať prekážky, pomáha s ich odstránením, sleduje postup vývoja. Má pomôcť tímu, má ho motivovať, zabrániť vonkajším vplyvom aby narušili proces vývoja. Tím sa môže vďaka nemu venovať tomu, čo vie najlepšie, vývoju.

Dizajnéri:
Tím zodpovedný za návrh štruktúry webu, A/B testovanie, tvorbu grafiky, jej zapracovanie. Počet jeho členov je vyskladaný v závislosti od náročnosti riešenia. Vďaka agilnému vývoju ho môžu tvoriť ľudia fyzicky sa nachádzajúci na rôznych miestach a preto je bežnou praxou mať tím zložený z Vašich dizajnérov, spoločne s našimi.

Programátori:
Tím zložený z analytikov a programátorov. Skupina ľudí, ktorá sa stará o vývoj jednotlivých funkcionalít. Pracujú spoločne na vývojových cykloch a výsledok prezentujú. Sú veľmi dôležití pri procese plánovania, kedy definujú náročnosť jednotlivých častí a usmerňujú product ownera pri vytváraní vývojových cyklov.

Testeri:
V tíme u nás neexistuje osobitná rola testera, ktorá by pri riešeniach ako eshop vývoj predražila. Testerom je každý: Product owner, ktorý funkčnosť vývojového cyklu otestuje skôr ako je odprezentovaná zákazníkovi. Tím dizajnérov otestuje všetky požiadavky na dizajn a štruktúru stránky. Vývojový tím pripravuje automatizované testy a testovanie kódu vzájomne.

Neprehliadnite výsledky našej programátorskej práce.

Referencie
Napíšte nám
success Úspešne odoslané Správa bola úšpešne odoslaná. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
error Ops! Nastala chyba Správu sa nepodarilo odoslať. Skúste to neskôr.