Zloženie projektového tímu

Product owner:
Táto rola je obsadená osobou u Vás alebo na strane bart.sk. Je výhodou ak je produkt owner niekto u nás. V rámci nášho tímu sa následne voči svojim kolegom správa ako zákazník a obhajuje Vaše záujmy. Definuje za Vás detailné požiadavky. Kladie správne otázky na zistenie detailov, spracúva analýzu, zvoláva stretnutia a pracuje na tvorbe používateľských scenárov. Spoločne s Vami stanovuje priority pre programovanie. Táto osoba pozná produkt detailne a vie ho v jednotlivých fázach testovať, prichádzať s nápadmi na rozšírenie a produkt vylepšovať. Komunikuje s kontaktnou osobou u Vás. Ak máte skúsenosti s vývojom náročnejších projektov môžete túto rolu zabezpečiť na svojej strane. Product owner v závislosti od charakteru projektu môže byť zároveň projektovým manažérom.

Scrum master:
Rola zameraná na fungovanie tímu a plánovanie. Scrum Master pomáha identifikovať prekážky, pomáha s ich odstránením, sleduje postup vývoja. Má pomôcť tímu, má ho motivovať, zabrániť vonkajším vplyvom aby narušili proces vývoja. Tím sa môže vďaka nemu venovať tomu, čo vie najlepšie, vývoju.

Dizajnéri:
Tím zodpovedný za návrh štruktúry webu, A/B testovanie, tvorbu grafiky, jej zapracovanie. Počet jeho členov je vyskladaný v závislosti od náročnosti riešenia. Vďaka agilnému vývoju ho môžu tvoriť ľudia fyzicky sa nachádzajúci na rôznych miestach a preto je bežnou praxou mať tím zložený z Vašich dizajnérov, spoločne s našimi.

Programátori:
Tím zložený z analytikov a programátorov. Skupina ľudí, ktorá sa stará o vývoj jednotlivých funkcionalít. Pracujú spoločne na vývojových cykloch a výsledok prezentujú. Sú veľmi dôležití pri procese plánovania, kedy definujú náročnosť jednotlivých častí a usmerňujú product ownera pri vytváraní vývojových cyklov.

Testeri:
V tíme u nás neexistuje osobitná rola testera, ktorá by pri riešeniach ako eshop vývoj predražila. Testerom je každý: Product owner, ktorý funkčnosť vývojového cyklu otestuje skôr ako je odprezentovaná zákazníkovi. Tím dizajnérov otestuje všetky požiadavky na dizajn a štruktúru stránky. Vývojový tím pripravuje automatizované testy a testovanie kódu vzájomne.

Neprehliadnite výsledky našej programátorskej práce. Referencie
Napíšte nám 👋
👍 Úspešne odoslané Správa bola úšpešne odoslaná. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
😞 Ops! Nastala chyba Správu sa nepodarilo odoslať. Skúste to neskôr.