Správne zvolené nástroje

Projektový manažment a komunikácia

Slack

Slack/Jabber

Priamy komunikačný nástroj zdieľaný oboma stranami.

Mantis

Mantis Bug Tracker

Pre zapisovanie chýb, návrhov a vylepšení, ktoré následne môžu byť zaradené do produkt backlogu a plánovania.

Excel

Smartsheet, excel + whiteboard

Tvorba product backlogu. Plánovanie.

Vývoj a programovanie

JetBrains PhpStorm, JetBrains WebStorm, Visual Studio Code

Vývojove prostredie

JetBrains PhpStorm: vývoj PHP projektov

JetBrains WebStorm: frontend development

Visual Studio Code: frontend development

Jenkins, Webpack (2)

Build nástroje, plánovače úloh

Jenkins: Automatické spúšťanie rôznych taskov, napríklad pre prípravu testovacieho prostredia, kontrolu kódu, nahrávanie na server...

Webpack (2): Najpoužívanejší build tool, prechadzame plynule na verziu 2.

Zend 1, Phalcon

PHP frameworky

Zend 1: Základne riešenie e-shopu je postavené na tomto frameworku.

Phalcon: Využívaný pri riešeniach, ktoré potrebujú obslúžiť veľké množstvo požiadaviek.

jQuery, React, Angular 2

Javascriptové knižnice

jQuery

React

Angular 2

Python Bottle, Slim

API frameworky

Python Bottle

Slim

MySQL, PosgreSQL, MongoDB, Redis

Databázy

MySQL

PosgreSQL

MongoDB

Redis

Testovanie

Testrail

Testrail

Príprava testovacích scenárov a zároveň prehľad všetkých výsledkov z testov.

BrowserStack

BrowserStack

Nástroj na automatické testovanie užívateľského rozhrania, ktorého výstupom je aj video, screenshoty, report. Možnosť pretestovania na vyše 1000 kombinácii operačných systémov, prehliadačov a mobilných zariadení.

Selenium

Selenium

Framework na písanie automatických testov.

Neprehliadnite výsledky našej programátorskej práce.

Referencie
Napíšte nám
Vypĺnte, prosím, správu

Odosielam