Technológie

Neustále meniace sa technológie spôsobujú, že sa meníme aj my. Neustále sa vzdelávame a navrhujeme riešenia s najnovšími technológiami a štandardami.

Projektový manažment a komunikácia

Google Workspace

Google Workspace

Online komunikácia, zdieľanie dokumentov, špecifikácií a súborov.

GitLab

GitLab

Evidencia programátorských úloh, chýb a vylepšení v menších tímoch.

Jira

Jira

Nástroj pre komplexné riadenie softwérového vývoja pre náročné projekty a väčšie tímy.

Vývoj a programovanie

Dnes je za technologicky silný projekt považovaný ten, ktorý je flexibilný. A flexibilitu zabezpečíme oddelením backendu od frontendu a výberom správnych technológií.

JetBrains PhpStorm, JetBrains WebStorm, Visual Studio Code

Vývojove prostredie

JetBrains PhpStorm: vývoj PHP projektov

JetBrains WebStorm: frontend development

Visual Studio Code: frontend development

Jenkins, Webpack (2)

Build nástroje, plánovače úloh

Jenkins: Automatické spúšťanie rôznych taskov, napríklad pre prípravu testovacieho prostredia, kontrolu kódu, nahrávanie na server...

Webpack (2): Najpoužívanejší build tool, prechadzame plynule na verziu 2.

Zend 1, Phalcon

PHP frameworky

Zend 1: Základne riešenie e-shopu je postavené na tomto frameworku.

Phalcon: Využívaný pri riešeniach, ktoré potrebujú obslúžiť veľké množstvo požiadaviek.

jQuery, React, Angular 2

Javascriptové knižnice

jQuery

React

Angular 2

Python Bottle, Slim

API frameworky

Python Bottle

Slim

MySQL, PosgreSQL, MongoDB, Redis

Databázy

MySQL

PosgreSQL

MongoDB

Redis

Testovanie

Testrail

Testrail

Príprava testovacích scenárov a zároveň prehľad všetkých výsledkov z testov.

BrowserStack

BrowserStack

Nástroj na automatické testovanie užívateľského rozhrania, ktorého výstupom je aj video, screenshoty, report. Možnosť pretestovania na vyše 1000 kombinácii operačných systémov, prehliadačov a mobilných zariadení.

Selenium

Selenium

Framework na písanie automatických testov.

Neprehliadnite výsledky našej programátorskej práce.

Referencie
Napíšte nám
success Úspešne odoslané Správa bola úšpešne odoslaná. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
error Ops! Nastala chyba Správu sa nepodarilo odoslať. Skúste to neskôr.