Ako vyzerá proces vývoja a životný cyklus projektu u nás?

Vývojový proces

Diskusia:
Priblíženie Vášho zámeru a návrh možných spôsobov realizácie. Zhodnutie sa na predbežných podmienkach vzájomnej spolupráce.

Hlavné požiadavky:
Dodanie požiadaviek najvyššej úrovne. Čo ideme robiť a aké výsledky sa očakávajú ? Hlavné "high level" požiadavky a ciele Vášho projektu sa rozdelia do menších a konkrétnejších celkov.

Tvorba detailného zadania a plánovanie:
Spoločne vytvárame jasne definované zadanie. Jednotlivé požiadavky a používateľské scenáre sú zapísané do tzv. "product backlogu" a ten je prístupný obom stranám.

Dizajn a programovanie:
Samotný vývoj sa deje v pravidelných cykloch. Nevyvíjame všetko naraz. Vyvíjame podľa zadefinovaných priorít a riešenie odovzdávame postupne. Napríklad pri eshope, je obsah jedného vývojového cyklu vloženie produktu do košíka. Obsah ďalšieho vývojového cyklu môže byť napr. registrácia používateľa.

Priamou súčasťou vývoja je aj testovanie. Podľa našich doterajších skúsenosti sa napr. na testovanie eshopu vyžaduje priemerne 20% času vývoja. Každá časť je pri odovzdávaní vývojového cyklu už nami pretestovaná. Výsledky sú zapísané v testovacom nástroji, ktorý je prístupný každému na projekte. Používateľské scenáre označené najvyššou prioritou majú zároveň pripravené automatizované testy a tie sa spúšťajú pri doplnení každej novej funkčnosti.

Odovzdanie projektu:
Odovzdávaná časť je vždy prezentovaná zákazníkovi vo forme dema, ktorý sa takto do kontaktu so svojim produktom dostáva pravidelne. Medzi jednotlivými vývojovými cyklami môže dôjsť k zmenám a úpravám zadania. Takto sa prípadné nedostatky a vylepšenia dostatočne skoro zapracujú a nepredražujú našu prácu. Dochádza k doplneniu produkt backlogu, úprave priorít a plánovania pre nový vývojový cyklus.

Údržba a rozširovanie systému:
Funguje na rovnakom princípe ako vývoj. Veľa krát je to pokračovanie ďalšieho vývoja.

Neprehliadnite výsledky našej programátorskej práce.

Referencie
Napíšte nám
success Úspešne odoslané Správa bola úšpešne odoslaná. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
error Ops! Nastala chyba Správu sa nepodarilo odoslať. Skúste to neskôr.