Agilný vývoj softvéru

„Čas, šetrenie nákladov, konkurenčná výhoda“

Spôsob programovania a vývoja jednotlivých projektov prebieha prostredníctvom agilného projektového manažmentu. Jeho použitie zabezpečí rýchle dodanie produktu, ktorý nemusí byť vždy finálny, avšak pokrýva hlavné požiadavky používateľov.

Požadované funkcionality programujeme postupne a priebežne ich vylepšujeme. Pomáhame Vám s definícou používateľských scenárov. Informujeme Vás o časovej náročnosti na ich realizáciu. Navrhujeme termíny a spoločne plánujeme vývoj. Postupným programovaním a priebežným vylepšovaním Vám pomáháme zvyšovať kvalitu a zároveň znižovať celkové náklady.

Pracujeme len s najnovšími technológiami. Rýchlo sa prispôsobujeme najnovším trendom a náš spôsob programovania Vám prináša technologickú konkurenčnú výhodu.

„proces, ľudia, nástroje“

Fungujúci proces, kvalifikovaní ľudia a správne zvolené nástroje sú tri základné piliere, ktoré sa navzájom dopĺňajú.

Ak kvalita niektorého z nich nie je dostatočná, práve vďaka zvyšným dvom nie je výsledok ohrozený. Mnohokrát menej kvalifikovaní ľudia s fungujúcim procesom a správnymi nástrojmi dosiahnu viac, ako kvalifikovaní ľudia bez nástrojov a správneho procesu.

Neprehliadnite výsledky našej programátorskej práce. Referencie
Napíšte nám 👋
👍 Úspešne odoslané Správa bola úšpešne odoslaná. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
😞 Ops! Nastala chyba Správu sa nepodarilo odoslať. Skúste to neskôr.