Podpora

Úspešný projekt vyžaduje pravidelnú starostlivosť a neustále vylepšenia.

Získajte pravidelnú podporu a servis pre svoje projekty.

Programátor pridelený len pre Váš projekt zabezpečí okamžitú reakciu a rýchle spracovanie Vašich požiadaviek. Práce na Vašich stránkach budú plánované dlhodobo čo prinesie vyššiu efektivitu práce a pravidelné nasadzovanie nových funkcií pre Vašich zákazníkov.

Neustále zlepšujte svoje projekty. Zvyšujte ich návštevnosť a konverzie.

Google certifikovaný poradcovia neustále sledujú správanie Vašich zákazníkov a navrhnú lepšie riešenia. Spoločne si naplánujeme pravidelné aktivity, ktoré Vám pomôžu zvyšovať návštevnosť a konverzie Vášho projektu.

Nadštandardná záruka

Preberáme na seba zodpovednosť nie len za realizáciu projektu ale aj jeho prevádzku.

Pozrite si projekty o ktoré sa pravidelne staráme.

Referencie