Menu
EN | SK

Prípadová štúdia eurobus.sk

Online rezervačný systém Eurobus.

eurobus.sk

Kto je Eurobus?

Spoločnosť eurobus, a.s. zabezpečuje verejnú cestnú osobnú dopravu s členením na mestskú, prímestskú, diaľkovú, zahraničnú a zájazdovú. Disponuje 350 autobusmi v štandardnom aj najmodernejšom prevedení.

Navštíviť web

Ciele projektu

Náhrada staršieho riešenia novým, moderným. Nové technológie nie sú jedinou výhodou. Cieľom bolo taktiež:

  • Skrátenie času nákupného procesu cestovného lístka.
  • Integrácia samostatnej služby API, pomocou ktorej je možné prepojenie s ďalšími službami, resp. partnermi.
  • Implementácia responzívnej verzie.

Dizajn šitý na mieru

eurobus.sk eurobus.sk
Teraz
Predtým

Ako sme postupovali

  • Definovanie kritických bodov aktuálneho riešenia.
  • Formulácia požiadaviek na nové riešenie.
  • Konceptuálny grafický návrh (wireframe).
  • Návrh dizajnu na mieru podľa wireframe.
  • Špecifikácia požiadaviek na API (API bolo dodané iným dodávateľom).
  • Po dokončení API, začiatok programovania.
  • Preklady, tvorba mailových šablón, testovanie a ladenie.

Ďalšie inovácie

Projekt sme postupne rozšírili o ďalšie možnosti oproti predošlej verzii:

img

Ponuka prestupových spojení pre klientov.

img

Možnosť registrácie klientov a následne zrýchlený nákupný proces.

img

Zobrazenie autobusových zastávok na mapovom podklade na základe GPS súradníc.

img

Vylepšená komunikácia s klientom o podporu iných jazykových mutácií.

img

Možnosť informovanie cestujúcich na web stránke ohľadom meškania spojov, prípadne výpadku bezhotovostného bankovníctva.

img

Presun rezervácie zo samostatnej domény na hlavnú doménu www.eurobus.sk a jej priama integrácia do web stránky.

img

Validácia zadávaných údajov (email, telefón, atď), nakoľko pri nesprávne vyplnených údajoch sa strácal kontakt na zákazníka.

img

Možnosť výberu konkrétneho sedadla v autobuse z grafickej predlohy.

Nové technológie

Predošlé riešenie bolo založené na kombinácii HTML, CSS a PHP. Stránka sa musela pri každej ďalšej akcii nanovo prekresľovať. Napríklad pridávanie a vypĺňanie ďalších pasažierov bolo veľmi zdĺhavé. Neexistoval žiadny, len najjednoduchší typ validácie. Neexistovala responzívna verzia aplikácie, takže bolo obtiažné objednávať lístok napríklad z mobilu.

Nová aplikácia je striktne rozdelená na časť prezentačnú (Frontend) a časť biznis logiky (Backend API). Prezentačná časť bola realizovaná pomocou javascriptovej knižnice React formou single page application. Práve použitie Reactu zabezpečuje vysokú interaktivitu ako na desktope tak aj na mobile. Navyše React je dnes jedna z najpopulárnejších možností vývoja a tak existuje predpoklad, že ešte niekoľko rokov bude aplikácia ľahko udržateľná. Navyše, v tomto zložení technológií je jednoduchšie pridávať nové funkcionality.

API bolo riešené externým dodávateľom. Veľkou výhodou oddelenia API a frontendu je, že teraz je možné, aby viaceré iné systémy toto API implementovali. Môže ísť napríklad o iných dopravcov alebo iné predajné systémy.

API

Prínosy

Viac ako 1000 registrovaných aktívnych klientov.

Použitie na mobilných zariadeniach.

Nový marketingový komunikačný kanál smerom na klienta.

Najväčším prínosom je implementácia API a integrácia rezervácie priamo do stránky www.eurobus.sk.

Zvýšenie počtu predaných lístkov za obdobie od januára 2019 do mája 2019 medziročne o 10% (spôsobené aj zvýšenou ponukou).

Pohodlie pri objednávaní vrátane ďalšej komunikácie v materinskom jazyku (slovenčina, angličtina, ukrajinčina).

Páči sa Vám ako rozvíjame Eurobus.sk? Kontaktujte nás
Napíšte nám 👋
👍 Úspešne odoslané Správa bola úšpešne odoslaná. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
😞 Ops! Nastala chyba Správu sa nepodarilo odoslať. Skúste to neskôr.
Načítavanie...