Mám záujem

Vytvorme spolu digitálne produkty, ktoré zlepšujú život.

Naše služby sa snažíme poskytovať maximálne transparentne s férovým prístupom. Avšak vzhľadom na charakter poskytovaných služieb je zložité poslať presnú cenovú ponuku. Cena našej práce je závislá od náročnosti projektu a množstva potrebných prác na realizáciu a jeho priebežný rozvoj. Pri projektoch s pravidelnou starostlivosťou účtujeme práce hodinovou sadzbou 44,- EUR bez DPH/hodina.

Zašlite nám prosím stručné informácie o vašom projekte a naplánujme si spoločnú online konferenciu, kde si to prejdeme podrobnejšie.

Marek Ing. Marek Barta
konateľ spoločnosti
bart@bart.sk

Návrh termínov pre online stretnutie
Odoslaním súhlasite so spracovaním osobných údajov.