Menu
EN | SK

Weby, aplikácie a eshopy na mieru

Chcete digitalizovať svoje podnikanie alebo máte víziu pre nový projekt v online prostredí, ktorý zlepší život vám, vašim zamestnancom či zákazníkom? Pomôžeme vám zmeniť nápad na realitu.

Marek
Začnite diskusiu o vašom projekte
s Marekom Bartom, CEO bart.sk
Mám záujem →
Začnite zarábať vďaka e-shopu

Zarábajte viac vďaka eshopu

Povedzte nám, čo chcete predávať, a my navrhneme spôsob, ako to robiť čo najefektívnejšie. Od prípravy dizajnu, cez administračný systém, až po zoznam odporúčaných funkcionalít, pre B2B aj B2C. Viac informácií

Premeňte nápad na digitálny produkt

Premeňte nápad na digitálny produkt

Máte víziu novej aplikácie, online služby alebo softvéru? Navrhneme riešenie, ktoré bude reflektovať súčasný trh, zodpovedať potrebám cieľovej skupiny a spoločne sa budeme podieľať na jeho raste.

Vylepšite existujúce riešenie

Vylepšite existujúce riešenie

Nie ste spokojní so svojim aktuálnym digitálnym produktom? Podrobíme ho dôkladnej analýze a navrhneme optimalizáciu, redisign alebo kompletnú prestavbu, aby jeho nová verzia prinášala žiadané výsledky.

Využite naše programátorské kapacity

Využite naše programátorské kapacity

Zaistite úspešné napredovanie svojho projektu vďaka dlhodobej spolupráci s našimi programátormi. Vyznajú sa v aktuálnych technológiách a sú pripravení využiť svoje znalosti v prospech vášho riešenia.

Od nápadu k produktu

Ikonka

1. Analýza vašich cieľov, cieľových skupín a požiadaviek

Dôkladne preštudujeme možnosti trhu a konkurenciu. Následne si určíme, aké sú vaše priority a čo od projektu očakávate.

Ikonka

2. Príprava detailného zadania a plánovanie vývoja

Pripravíme používateľské scenáre a spíšeme zoznam požadovaných funkcionalít. Navrhneme zoznam priorít tak, aby ste mali v čo najkratšom možnom čase k dispozícii funkčný produkt.

Ikonka

3. Dizajn a programovanie funkčnej časti

Vyvíjame postupne, podľa dôležitosti. Sústreďujeme sa na vytvorenie funkčných celkov a do vývoja zahŕňame dizajn aj testovanie. Výsledok vám odprezentujeme v podobe dema.

Ikonka

4. Sprístupnenie produktu verejnosti

Po dokončení prvej verzie projekt otestujeme, nasadíme do produkcie, sledujeme jeho fungovanie a zbierame spätnú väzbu od reálnych používateľov.

Ikonka

5. Optimalizačná fáza

Navrhujeme vylepšenia a komunikujeme s vami o prípadných úpravách či zmenách. Robíme všetko preto, aby bol produkt stále aktuálny, efektívny, bezpečný a atraktívny pre cieľovú skupinu.

Budujeme dlhodobé partnerstvá

Súčasťou nášho partnerstva v rámci optimalizačnej fázy je podpis zmluvy o dlhodobej spolupráci a paušálnej starostlivosti. Tá zahŕňa individuálne navrhnutý počet hodín, ktorý každý mesiac alokujú naši špecialisti práve pre váš projekt, a investujú ich do zlepšenia jeho kvality.

V prípade, že na projekte v daný mesiac nebudú z vašej strany definované žiadne úlohy, pripravíme pre vás návrh čerpania hodín. Naopak, na prípadné riziko prekročenia paušálu vás naši špecialisti vopred včas upozornia. Po schválení jednorázového navýšenia vám budú hodiny dodatočne fakturované.

  • Minimálna doba pravidelnej starostlivosti: 3 mesiace
  • Minimálna náročnosť: 16 hod./mesiac
  • Priemerná hodinová sadzba: 50 EUR bez DPH/hod.

Čo vďaka paušálnej starostlivosti získate?

Pridelený tím ľudí s jasne definovaným časovým rámcom a spôsobom komunikácie, ktorý vám pomôže aj so správou vášho projektu.

Rýchlejšie zapracovanie zmien na projekte (prioritu úloh si určujete sami) a prebratie zodpovednosti za jeho prevádzku na strane bart.sk.

Report o stave prác, prehľad požiadaviek na jednom mieste a možnosť ich spätnej kontroly.

Návrhy na zlepšenia na základe našich skúseností, pravidelné plánovanie úloh ako vývoj nových funkcionalít, optimalizácie výkonu, bezpečnostné a technologické aktualizácie.

Kooperáciu s vašim marketingovým oddelením v súvislosti so zapracovaním odporúčaní na základe výsledkov prieskumov či dátových analýz.

Nižšiu hodinovú sadzbu pri pravidelnej starostlivosti vášho projektu oproti základnej hodinovej sadzbe.

Prečo pracujeme agilne?

  • Transparentnosť - Chceme, aby ste mali neustály prehľad o tom, ako napreduje váš projekt. Všetky informácie s vami preto zdieľame a o výzvach otvorene komunikujeme.
  • Rýchlosť dodania - Kladieme dôraz na dodanie funkčného softvéru v krátkych časových intervaloch, aby ste svoj produkt uviedli na trh čo najrýchlejšie.
  • Vyššia flexibilita - Agilný spôsob vývoja nám dovoľuje do procesu rýchlo zahrnúť nové požiadavky, upraviť plán a zmeniť priority tak, ako to váš projekt potrebuje.
  • Dôraz na kvalitu - Záleží nám na dodaní vysoko kvalitného produktu. Každú jeho časť preto testujeme z pohľadu funkčnosti, bezpečnosti a zadefinovaných požiadaviek.

Aké postupy využívame?

  • Automatizácia procesov - Pri vývoji využívame vo veľkej miere automatizáciu procesov, aby sme vylúčili možnosť ľudskej chyby.
  • Automatizovaný testing - Programujeme automatizované testy, ktoré dôkladne preverujú funkcionality podľa navrhnutých používateľských scenárov.
  • Code review - Každý napísaný kód prechádza pred publikovaním dodatočnou kontrolou zo strany ďalšieho skúseného programátora.

Viac informácií →

Zaujali vás naše služby? Kontaktujte nás. Mám záujem
Napíšte nám 👋
👍 Úspešne odoslané Správa bola úšpešne odoslaná. Čoskoro vás budeme kontaktovať.
😞 Ops! Nastala chyba Správu sa nepodarilo odoslať. Skúste to neskôr.
Načítavanie...