Krátky bol tvoj život, ale bohatý, naplnený radosťou a láskou. Ďakujeme, že si nás viedol s hrdosťou a zodpovednosťou tebe vlastnou. Vždy si bol krok vpred, a vďaka svojmu veľkému srdcu pristupoval k ľuďom a k práci čestne a svedomite. Statočná práca, ktorou si prispieval k nášmu spoločnému cieľu, nám bude vždy príkladom a povzbudením.

Ostaneš navždy v našich srdciach.