Vyvíjame ecommerce riešenia vďaka profesionálnemu manažmentu
Zabezpečujeme projektový manažment náročných a rozsiahlych portálov

Pri realizácii veľkých projektov, ktoré si vyžadujú dlhodobú participáciu viacerých členov tímu, využívame projektový manažment na princípe Scrumu. Jednotlivé úlohy sa začleňujú do tzv. interakčných cyklov v 2-týždňových intervaloch.

V úvode vypracujeme analýzu a zadefinujeme potrebné špecifikácie. Ak ide o veľké množstvo špecifikácií, rozdeľujeme vývoj na etapy a priraďujeme úlohy už konkrétnym programátorom.

Zároveň vytvárame akceptačné a testovacie scenáre, podľa ktorých prebieha testovanie funkcionalít a vzťahov medzi objektmi.

Podrobný prehľad o priebehu realizácie

Zákazníci sú vždy informovaní o postupe prác. Vďaka reportom majú detailný prehľad o naplánovaných úlohách. Výhodou pre zákazníkov je zobrazenie čerpania prostriedkov z rozpočtu – podľa toho, ako prebieha vývoj tej ktorej časti projektu.

Po uplynutí dohodnutého interakčného cyklu sa vyhodnotia zrealizované úlohy za daný čas a určí sa ďalší postup.

+18
Rokov na trhu
20
Členný tím
500tis
Návštev denne
2,5mil
Mes. tržby riešení
+500
Spokojných klientov